12

Мемлекеттік орган, ведомстволық бағынысты ұйымдар өз құзыреті шегінде жүргізген тексерулер нәтижелері туралы ақпарат

Жүйеге ену